UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật: 02/03/2023 22:00

Chiều ngày 02/3/2023, đồng chí Phạm Đức Tám - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Trưởng các ngành, đoàn thể, công chức phường và các ông, bà Bí thư, Tổ trưởng các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Quang cảnh Hội nghị