Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thời gian 14/08/2020 09:37
Thực hiện Kế hoạch số 20 ngày 11/7/2018 của BCH Đảng bộ phường. 8h00’ ngày 03 tháng 8 năm 2018, Đảng ủy phường An Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Trân trọng cảm ơn Đồng chí Trần Trọng Tuân – Phó trưởng phòng Văn hóa Ban tuyên giáo Thành ủy đã về dự và quán triệt Nghị quyết.