UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian 02/03/2023 15:00
Chiều ngày 02/3/2023, đồng chí Phạm Đức Tám - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).